Om AB Mathias Eriksson

År 1910 köper Mathias Eriksson en matvaruaffär vid Norragatan 2 i Mariehamn och startar bolaget Mathias Eriksson & Co. Det är en liten, enkel butik i en källarlokal. Här börjar handelshuset Ab Mathias Erikssons historia.

Den första affären betjänar mariehamnarna med livsmedel. Till företagets kundkrets hör också segelfartygen, som behöver proviant när de ska ge sig ut på långa resor över världshaven. På denna grund vilar fortfarande bolaget mer än hundra år senare. Koncernens kärnverksamhet är än idag handel och logistik . 

Butiker och logistik

Ab Mathias Eriksson är den marknadsledande aktören inom dagligvaruhandel på Åland. Moderbolaget driver fyra K-Supermarket butiker: Kantarellen, Mattssons, Hallen och Punkten. Dessutom äger bolaget fastigheter för eget bruk och uthyrning. 

Mathias Eriksson-koncernen är genom dotterbolagen ME-Group och DLP verksam inom tax-free och provianthandel till fartyg, samt inom logistiktjänster för alkoholimportörer, som verkar på den svenska och finska marknaden.

Ab Mathias Eriksson är dotterbolag till Wiklöf Holding Ab.

Kossor som betar

Vi ❤ miljön

Vi har ett brett urval av lokalproducerade och ekologiska produkter. Allt från grönsaker till utvalt kött, beroende på säsong.