Hållbarhet

Vi arbetar aktivt och långsiktigt för att bidra till ett mer hållbart samhälle. Här nedan har vi samlat några av våra åtgärder inom områdena lokalt, miljö och klimat.    

Minskat matsvinn

Vi arbetar hela tiden med att minska matsvinnet i våra butiker. Åtgärder som vidtas  handlar om att kontinuerligt skärpa rutiner för att så lite mat som möjligt ska slängas. Vi erbjuder därtill sänkt pris på produkter dagen före bäst före-datum. Vi samarbetar också med en rad producenter som tar emot mat, främst bröd och grönsaker, som passerat bäst före-datum för utfordring av djur. På så sätt blir utgången mat en del av det naturliga kretsloppet. Verksamheten med foderutlämning till djur är reglerad av myndigheterna och Ab Mathias Eriksson är registrerad som foderproducent vid jordbruksbyrån vid Ålands landskapsregering.

Här kan du ta del av tips om hur du kan minska matsvinnet hemma.

Solpaneler

Vår butik Mattssons i Godby har sedan hösten 2021 en solpanelsanläggning på taket. Flera av våra butiker kommer att få solpaneler de kommande åren. Solceller sparar på klimat och miljö samt bidrar till självförsörjning av el. Elproduktion från solpaneler kräver inget bränsle och ger inga utsläpp, bortsett från de utsläpp som genereras vid produktionen av solcellerna.  


Solpaneler på butiken Mattssons i Godby.

Plast och förpackningar

Vi arbetar aktivt med att minska användningen av plast i verksamheterna. Plast orsakar nedskräpning och finns kvar länge i miljön som mikroplaster. Vi erbjuder därför bland annat en komposterbar bärkasse för våra kunder. Vid alla våra frukt- och gröntavdelningar erbjuds likaså en komposterbar påse. Vi strävar efter att använda mer hållbara material överallt där möjligheten finns. Bland annat ska förpackningar i våra delikatessdiskar och serveringar i så hög utsträckning som möjligt vara tillverkade av hållbara material.    


Vi erbjuder en komposterbar bärkasse vid våra kassor. Slopandet av den traditionella plastkassen minskade plastförbrukningen med 14 ton i våra butiker. 

Laddstolpar

Vid våra butiker Kantarellen i Jomala och Mattssons i Godby finns möjlighet att ladda elbilar via snabbladdningsstationer. Användningen av laddstationerna ökar hela tiden som en följd av ökad användning av elbilar. 


Vid Kantarellen och Mattssons finns snabbladdstationer.

Klimatarbete

För att sänka våra klimatutsläpp har vi vidtagit bland annat följande åtgärder: installation av solpaneler, inköp av förnybar el, laddstationer för elbilar, återanvändning av värmeenergi, klimatvänligare kylteknik, satsning på lokal mat, satsning på medvetna konsumentval med mera. Ab Mathias Eriksson står bakom de åländska storföretagens klimatåtagande, som innebär att medlemsföretagen ska beräkna sina utsläpp och ha en sjunkande utsläppstrend. 

Återanvändning av värmeenergi

I alla våra butiker återanvänds energi från kylanläggningarna för att värma upp lokalerna. Andelen energi som återanvänds varierar mellan butikerna. 100 % av Kantarellens värmebehov återvinns i dag från kylanläggningen, cirka 60 % av Hallens och Punktens värmebehov återvinns från kylanläggning och cirka 50 % av Mattssons behov av värme återvinns från kylanläggning. Resten av värmebehovet i butikerna kommer från fjärrvärme alternativt el. Vid nya investeringar i kylanläggningar och infrastrukturen i butikerna är målsättningen att hela tiden öka andelen återanvänd värmeenergi, så att den på sikt är 100 % i alla butiker. 

Ny kylteknik

Vi installerar ny kylteknik i våra butiker för att fasa ut äldre anläggningar med högre utsläpp av växthusgaser. Målsättningen är att inom en nära framtid ersätta all äldre kylteknik i alla våra butiker med kylanläggningar som är mer miljö- och kimatvänliga. Dessa möjliggör även bättre återvinning av värmeenergi. 

Lokal mat

Vi ska alltid ha det största utbudet på Åland av lokala produkter i våra butiker. Det gäller alla områden av matproduktionen och präglar mycket av det vi gör och arbetar med. Vi lyfter tydligt fram lokala alternativ; det gäller i butiken, i vår marknadsföring och i vår näthandel. Vi har också ett långtgående samarbete med en rad olika lokala producenter för att på olika sätt tillsammans utveckla den lokala matproduktionen. Några exempel är Ålandsveckor i våra butiker, satsning på lokala recept, lokala matkassar, lokala specialsidor i vår näthandel. Det finns både kvalitet och bredd i den lokala matproduktionen. Lokal mat är också hållbart på flera olika sätt. Transporterna är korta och miljöpåverkan lindrig. Ett starkt lokalt jordbruk bidrar till en levande landsbygd. 


I våra butiker hittar du ett stort urval lokala varor. Lokal mat är hållbar, bland annat tack vare lägre transportsträckor.

Märkningar

Vi har ett stort urval av produkter med olika typer av hållbarhetsmärkningar – miljö, ekologiskt, region med mera. Märkningarna gör det lätt att göra medvetna val som konsument i våra butiker. Här hittar du korta beskrivningar av de vanligaste märkningarna. 

Barkraft.ax

Ab Mathias Eriksson stöder barkraft.ax och visionen om ett hållbart Åland. Vi deltar aktivt i nätverket och vi arbetar aktivt för att förverkliga omställningen till ett hållbart Åland.